Design a site like this with WordPress.com
Začít

Home

O sboru

Pěvecký sbor Kalinka z Babic vznikl v roce 2010, kdy se začaly pravidelně scházet dívky do té doby tančící a zpívající ve stejnojmenném dětském souboru. V současné době má sbor třináct stálých členek a vedoucí je Mariana Úředníčková. Jejich repertoár vychází především z lidové hudby Moravského Slovácka a některých folklórních regionů slovenských.

Po celou dobu svého působení se děvčata zúčastňují mnoha akcí – doma i v širokém okolí. Zmiňme třeba babické košty vína, folklorní přehlídky a jarmarky, vystoupení v areálu Muzea Na Mýtince, ale i vánoční koncerty s cimbálovými muzikami.

Zazpívaly rovněž na slovenských festivalech v Bzincích pod Javorinou a Lubině, v rámci akce Kulturní léto v Senátu, na Slavnostech chleba v Buchlovicích, Festivalu vůní a chutí v Parku Rochus v Uherském Hradišti, Česnekových slavnostech v Buchlovicích, Festivalu vín ve Znojmě, na Michalských slavnostech ve Staré Městě a svým zpěvem obohatily také regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v Lipově. Mezi nejoblíbenější akce tradičně řadí Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.

Nejčastěji Kalinku doprovází Cimbálová muzika Tramín z Buchlovic s primášem Davidem Šedou, v minulosti však dívky spolupracovaly i s CM Cifra či s CM Stanislava Gabriela.